Nieuwsbericht

Ontslagname Dirk Taeleman

dinsdag, 3 augustus 2021

Beste Run for Funners,

een paar weken terug gaf Dirk ons te kennen zich te willen terugtrekken uit het bestuur van onze club. Dit was voor hem een moeilijke keuze daar hij onze club zeer genegen is maar zag dit als een logisch gevolg daar hij nagenoeg niet meer aanwezig is op onze clubactiviteiten.

Daar we dit jaar niet direct zekerheid hebben welke groepsactiviteiten er nog mogelijk worden, willen we langs deze weg iedereen hiervan op de hoogte brengen.

Ondertussen bezorgden we Dirk een afscheid pakketje als attentie voor de vele inspanningen die hij binnen de organisatie van onze club jarenlang voor zijn rekening nam. Hiervoor ook nog eens langs deze weg "van harte bedankt Dirk voor alle geleverde inspanningen".

namens het bestuur