Nieuwsberichten

2021

zondag, 3 januari 2021

Beste clubleden,

 

vanwege het bestuur wensen wij iedereen een voorspoedig en vooral gezond 2021.

Jammer genoeg kunnen wij, vanwege de geldende maatregelen, momenteel niets organiseren.

Voor het onderhouden van onze conditie zijn wij dan ook afhankelijk van eigen initiatief.

De parcours die wij normaal zouden lopen zijn steeds op de website terug te vinden.

Afspreken voor een training kan maar met een maximum 4 personen en mits in acht name van de 1,5 m afstand.

We doen dan ook een warme oproep om alle maatregelen nog even vol te houden en hopen dat het trainen in clubverband dan snel mogelijk zal worden.

 

Eveneens willen we u eraan herinneren, dat ook als je alleen loopt, je door jouw lidmaatschap van een verzekering geniet mocht slachtoffer worden van een val of andere pech ondervinden. Hiervoor moet je wel zorgen dat, indien dit nog niet zou gebeurd zijn, jouw lidmaatschap zo snel mogelijk vernieuwd.

 

Wees voorzichtig en hou het gezond

 

Het bestuur

 

ontslagname Carla De Maeseneer

donderdag, 26 november 2020

Beste Run for Funners,

 

een paar weken terug gaf Carla ons te kennen haar te willen terugtrekken uit het bestuur van onze club.

Daar we dit jaar geen sluitingsfeest hebben, en ook niet direct zicht hebben op een mogelijkheid om een nieuwjaarsreceptie te organiseren willen we langs deze weg hier iedereen van op de hoogte brengen. 

Ondertussen bezorgden we haar een afscheidpakketje als attentie voor de vele inspanningen die zij binnen de organisatie van onze club en zijn activiteiten jarenlang voor haar rekening nam. Hiervoor ook nog eens langs deze weg "van harte bedankt Carla voor alle geleverde inspanningen".

Carla gaf ons trouwens nog te kennen nog steeds buiten het bestuur om te willen meewerken aan activiteiten en blijft lid, dus we zien haar zeker nog!!

namens het bestuur

 

Herdenkingsprentje Nancy De Smet

woensdag, 4 november 2020

Vorig weekend werd afscheid genomen van Nancy De Smet. Een zeer optimistisch, goedlachse vrouw die zeker zal gemist worden. 

Ze kwam zelf zo graag naar onze loopclub, had nog zoveel doelen, jammer dat alles zo plots wegvalt.

In bijlage vinden jullie een scan van het herdenkingsprentje.

Stopzetting van alle groepstrainingen

dinsdag, 27 oktober 2020

net hebben we de nieuwe maatregelen gehoord ter berstrijding van het Corona-virus. Deze gaan in vanaf aanstaande vrijdag 30 oktober. In onderlinge overeenstemming hebben we als bestuur beslist het gezond verstand te laten primeren en stoppen we met onmiddellijke ingang met de groepstrainingen.

 

Omdat we samen met de beleidsmakers er wel van overtuigd zijn dat bewegen en sporten een positieve invloed heeft op onze fysieke maar ook onze mentale gezondheid hebben we besloten de parcours wel verder in te plannen. Op deze wijze bieden we je steeds een leidraad om in je eentje wel een wandeling te maken of een parcour te lopen. Je zal dan ook elke zondag en elke woensdag een ander parcour op onze website terugvinden. Het is de bedoeling dat je dit parcour wandelt/loopt op een vrij te kiezen moment in je eentje, in je eigen bubbel of met maximum 4 mensen. Wij kunnen als bestuur alleen maar aandringen om deze regels nauwgezet te volgen en zorg dat je goed zichtbaar bent in deze donkere winterperiode.

 

Hou het veilig en gezond & hopelijk tot zeer binnnenkort,

 

Namens het bestuur

Jammerlijk overlijden van Nancy De Smet

maandag, 26 oktober 2020

Hierbij melden we het droevige nieuws dat op zaterdag 24 oktober ons clublid Nancy De Smet overleden is. Een zeer optimistisch, goedlachse vrouw die zeker zal gemist worden.

Conform de overheidsmaatregelen Corona/Covid-19 zal de uitvaartplechtigheid doorgaan in beperkte kring.

Condoleren kan via de website https://www.begrafenissen-vanderhaegen.be/

Namens het bestuur bieden we de hard getroffen familie ons medeleven aan en wensen we hun veel sterkte toe.

clublokaal gesloten - trainingen gaan nog steeds door

dinsdag, 20 oktober 2020

Beste clubleden,

wegens de nieuwe coronamaatregelen is ons lokaal Canteclaer gesloten voor minstens één maand.

Dit belet ons niet om op woensdag en zondag nog samen te komen voor de training. Daar dit een buitenactiviteit is en geen contactsport zijn er nog geen wijzigingen in de richtlijnen. 

Wij benadrukken wel het feit dat iedereen wordt gevraagd om de privacyregels zo goed mogelijk op te volgen. Het bestuur kan niet verantwoordelijk zijn voor inbreuken van individuele leden.

Hou het gezond!

Het bestuur

 

aangepaste Coronamaatregelen

woensdag, 29 juli 2020

Sportactiviteiten (trainingen) kunnen voorlopig blijven doorgaan met een beperking van maximaal 50  personen. Echter moeten we rekening houden met volgende richtlijnen:

 • We dienen aanwezigheidslijsten aan te leggen die 14 dagen dienen bijgehouden te worden, nadien worden deze vernietigd.
 • Het is ook verplicht een mondmasker bij te hebben (ook tijdens het joggen). Dit dient gebruikt te worden mocht je in drukke omgevingen komen, wat tijdens het volgen van onze parcours niet zal gebeuren.
 • Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 mensen, om deze reden zullen we het parcours niet langer op een bord publiceren. Indien je komt joggen/wandelen dien je op voorhand het parcours op onze website op te vragen.
 • Hou op het terrein van ons clublokaal rekening met de maatregelen opgelegd aan de horeca. Zorg dat je zeker in geen grote groepen samen staat en blijf zo veel mogelijk op de parking
 • Na het joggen kunnen we nog iets drinken, mits we rekening houden met de richtlijnen die gelden voor de horeca. Het aantal personen is beperkt tot maximum 10 aan één tafel. Het is echter niet duidelijk waaruit deze bubbel van 10 bestaan. Sommige bronnen tellen hier de leden van het gezin uitgebreid met maximum 5 andere personen (dus eigenlijk een maximum van 5). Wij stellen voor zeker de richtlijnen van de uitbaters op te volgen!

 

Het bestuur dringt aan dat alle richtlijnen (zowel tijdens het sporten als deze geldend voor de horeca) betreffende het verhinderen van de verdere verspreiding van dit virus correct worden opgevolgd en hoopt dat alle leden met hun familie en kennissen gezond mogen blijven.

Anulatie van onze 17de kaas en wijnavond vrijdag 16 okt

zaterdag, 27 juni 2020

Nu de Coronamaatregelen iets versoepeld zijn hebben we met het bestuur de koppen bij elkaar gestoken om de onmiddellijke toekomst te bespreken. Daar alles nog zeer onzeker blijft, en er geen directe aanleiding wordt gezien tot drastische wijzigingen hebben wij besloten om de eerder uitgestelde kaas- en wijnavond 2020 alsnog af te lassen. Wij zullen alle kaarten daarom terug betalen.  We hopen in het voorjaar 2021 wel een volgende editie te kunnen organiseren.

Om dit terugbetalen ordentelijk te laten verlopen stellen we voor dat ieder lid de kaarten opvraagt en terugbetaald aan degenen waaraan hij/zij kaarten verkocht. Bezorg deze kaarten dan bij één van de bestuursleden in een envelop waarop jouw naam en rekeningnummer vermeld staan. Wij zorgen ervoor dat het bedrag van deze kaarten dan zo spoedig mogelijk wordt terugbetaald.

Ben je geen lid en heb je toegangskaarten voor onze kaas- en wijnavond 2020 dan kan je deze terugbezorgen je aan het lid waarvan je deze kaarten aankocht. Je kan echter ook steeds bij één van de bestuursleden terecht met deze kaarten, zij kunnen je het verschuldigd bedrag dan terugbetalen.

Met dank voor het begrip en onze excuses voor de extra last die we jullie in deze zeer uitzonderlijk tijden bezorgen,

Namens het bestuur

 

herstart trainingen

woensdag, 10 juni 2020

Beste Runforfun-leden,

 

Ondertussen zijn er opnieuw versoepelingen in werking getreden en hebben wij als bestuur de beslissing genomen ook onze trainingen te hervatten en dit vanaf woensdag 10 juni. Let wel, nu woensdag is de Canteclaer en de camping nog niet open. Omkleden en een toiletbezoek is aanstaande woensdag dus nog niet mogelijk.

 

Praktische afspraken:

 • Iedereen blijft persoonlijk verantwoordelijk voor het respecteren en het naleven van de richtlijnen rond de corona-bestrijding. T.t.z.:
  • afstand houden van minstens 1,5 m
  • in groep van maximum 20 personen lopen/wandelen wanneer een begeleider aanwezig is. Als er een bestuurslid in de groep aanwezig is zal hij/zij die opdracht op zich nemen. Indien er geen bestuurslid in de groep aanwezig is dient er een verantwoordelijke aangeduid te worden en aan iedereen duidelijk meegedeeld wie deze taak op zich neemt
  • indien de groep zich verder opsplits dient er per afgesplitste groep een verantwoordelijke aangeduid te worden.
 • We spreken af te verzamelen op de parking van de Canteclaer en niet binnen in het café (daar zouden we met veel te veel mensen veel te kort op elkaar staan)
 • Ook bij het verzamelen wordt de afstand van 1,5 m onder elkaar bewaard
 • We denken eraan dat de langste afstand (de snelste lopers) eerst te laten vertrekken, kort nadien de 2de groep en de koste afstand (traagste lopers) nadien. De wandelaars zouden in dit scenario laatst vertrekken. Daarom vragen we dan ook stipt op tijd te komen (woensdag om 19u30 – zondag om 9u30)
 • Na het trainen is iedereen uiteraard vrij om al dan niet nog iets te nuttigen in de Canteclaer. Vanaf dit moment zijn we als club niet meer verantwoordelijk en dient iedereen zich te houden aan de richtlijnen geldend voor de horeca en de instructies van de uitbaters. De maximum grootte van een gezelschap is dan beperkt 10 personen. Dit zal mogelijk zijn vanaf zondag 14 juni.
 • Douchen en/of mogelijk om zicht te verkleden zullen ten vroegste beschikbaar zijn vanaf 1 juli (dit is op dit ogenblik nog niet toegelaten).

 

Als bestuur hopen we dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en wensen we alle leden een gezonde heropstart. Uiteraard is het bestuur steeds beschikbaar om bijkomende vragen te beantwoorden.

 

Namens het bestuur.

 

Alle activiteiten worden voorlopig opgeschort naar aanleiding van de maatregelen tegen het verspreiden van het Coronavirus. Hou jullie gezond!

vrijdag, 13 maart 2020

Beste runforfunners,

Zoals je wellicht al hebt gehoord hebt zijn de maartregelen ter bestrijding van het Corona-virus alweer strenger geworden. Het is dan ook niet meer toegestaan om nog langer recreatieve sportactiviteiten te organiseren. Dit zowel voor activiteiten beperkt tot de clubleden als voor publiek toegankelijke activiteiten.

Dit betekent concreet dat, en dit tot nader bericht, er geen enkele activiteit meer doorgaat. Er wordt niet gewandeld, niet gejogd en de beginnerscursus wordt voorlopig niet opgestart. Wanneer de maatregelen versoepelen brengen we jullie opnieuw op de hoogte en maken we nieuwe afspraken.

PS: het is niet verboden, sterker nog, het is aanbevolen om in je eentje een wandeling te maken of sportief bezig te blijven.

Nieuwjaarsreceptie

zaterdag, 4 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie

zaterdag, 4 januari 2020

Op zaterdagavond 4 januari 2020 nodigen we ieder lid (bestaand of toekomstig) met zijn/haar partner uit op onze jaarlijks nieuwjaarsreceptie.

VAN HARTE WELKOM, KOM ZEKER EENS LANGS !

 

Plaats van het gebeuren : zaal Ysebaert - Zuidlaan - Zwalm

Duur: vanaf 18u tot 20u

 

Nieuwjaarsbuffet

zaterdag, 4 januari 2020

Nieuwjaarsbuffet

Dit buffet sluit aan op onze receptie. Het ene sluit het andere echter niet uit. Enkel deelnemen aan de receptie of dit buffet kan uiteraard ook.

Menu :

 • maaltijd in buffet gevolgd door taart met koffie
 • gezellig samenzijn met muziekje op de achtergrond

Prijs per persoon : 25 euro. In deze prijs zijn alle consumpties die jullie tijdens de avond drinken inbegrepen

Inschrijven :

 • Door het betalen van 25 euro per persoon aan Antoine, Carla, Sabine, Dirk, Johan of Eric
 • Door 25 euro per persoon over te schrijven op rekeningnr. 979-7891473-43 ( IBAN : BE66 9797 8914 7343 BIC : ARSP BE 22 ) op naam van Run for Fun Zwalm, met als mededeling 'nieuwjaarsbuffet + {naam persoon}'

Uiterste inschrijvingsdatum : Maandag 27 december 2019

VAN HARTE WELKOM !

 

Plaats van het gebeuren : zaal Ysebaert - Zuidlaan - Zwalm

Duur: vanaf 20u

Sluitingsfeest

zaterdag, 2 november 2019

Op zaterdagavond 2 november 2019 houden we ons jaarlijks sluitingsfeest.

Plaats van het gebeuren : zaal Ysebaert - Zuidlaan - Zwalm

Aanvangsuur : 19u

Menu :

 • Aperitief + hapjes.
 • Italiaans buffet
 • Dessertbuffet met koffie
 • gevolgd door een fuif met dj

Prijs per persoon : 35 euro. In deze prijs zijn alle consumpties die jullie tijdens de avond drinken inbegrepen

Inschrijven :

 • Door het betalen van 35 euro per persoon aan Antoine, Carla, Sabine of Dirk
 • Door 35 euro per persoon over te schrijven op rekeningnr. 979-7891473-43 ( IBAN : BE66 9797 8914 7343 BIC : ARSP BE 22 ) op naam van Run for Fun Zwalm, met als mededeling 'Sluitingsfeest + {naam persoon}'

Uiterste inschrijvingsdatum : Maandag 21 oktober 2019

VAN HARTE WELKOM !

Gran Canaria Marathon

zondag, 27 januari 2019

Op zondag 27 januari heeft Henk Decraecke deelgenomen aan de marathon van Gran Canaria(Cajasiete Gran Canaria Maraton 2019). Deze wordt gelopen in en rond Las Palmas, de administratieve hoofdstad van de Canarische eilanden. Deze marathon staat gekend als de warmste wintermarathon en één van de grotere marathons in Spanje.
"We waren daar een ganse week en uitgerekend op de dag van de marathon was het de zonnigste en warmste dag met 22 °C in de schaduw.
Dus het was weer puffen, trager lopen en meer drinken dan gewoonlijk, maar het was voor mij een mooie trainingsmarathon als voorbereiding voor Zwalm.
Er waren meer dan 1000 deelnemers. Het was een mooi parkoers, langs de zee, maar ook met veel ‘vals’ plat en een paar redelijke hellingetjes.
Na 9 km kwamen de eersten reeds uit de andere richting en waren ze bijna halfweg, allemaal Afrikanen (Kenianen, Ethiopers,.. eerste niet Afrikaan op de 7de plaats en eerste 2 Afrikaanse dames op 11 en 12 de plaats). Uiteindelijk heeft de eerste er 2:12 over gedaan. Ik 4:34(4:34:32 werkelijke tijd, 4:36:37 officiële tijd want gestart in het 4de vak; eerste dame 2:32:55 werkelijke tijd). Ik was 646 ste op een totaal van 883 finishers. 
Er was ook een halve marathon. Zeker ook een aanrader om te lopen als je rond deze tijd in Gran Canaria zou vertoeven in de toekomst."

In Flanders Fields-marathon

zondag, 9 september 2018

De vzw IFFmarathon organiseerde op zondag 9 september 2018 de twintigste "In Flanders Fields-marathon" in de Westhoek. Een marathon door de beschermde IJzervallei. Deze herdenkingsmarathon van de eerste wereldoorlog loopt langs de frontlijn waar van 1914-1918 een bloedige strijd langs de Yzer werd uitgevochten. Dit jaar was de startplaats uitzonderlijk in Diksmuide. Aankomstplaats was traditiegetrouw op de grote markt in Ieper nadat we door de imposante Menenpoort gelopen waren. Gezien de temperatuur opnieuw iets te hoog was om als goed loopweer te kunnen beschouwd worden en de warme wind regelmatig in het nadeel blies, was het een heel mooie, maar ook lastige marathon.
Ons clublid Henk was er aanwezig om dit mee te beleven. Proficiat vanwege Run for Fun.

558 Henk Decraecke 4:13:42

Zwalmjogging

zaterdag, 8 september 2018

Op zaterdag 8 september was er voor de 29ste maal de Zwalmjogging in onze gemeente. Onder een stralende zon namen 16 clubleden deel. Proficiat vanwege Run for Fun.

5,4km

56 Servranckx Tom 00:28:13
88 Servranckx Thian 00:32:41
114 De Cooman Annelies 00:43:35
115 Simoens Tine 00:43:37
116 Vallat Christine 00:43:41
117 De Brant Godelieve 00:43:47
119 Van Wambeke Katleen 00:51:41
120 De Temmerman Solange 00:51:43
121 De Vleeschouwer Edwig 00:51:45

10,8km

23 De Pandelaere Dirk 00:50:06
47 Van Den Berge Johan 00:57:07
52 De Vriendt Luc 00:58:09
54 Taeleman Dirk 00:58:43
56 Hanssens Ria 00:59:27
77 Mornie Emmy 01:06:50
78 De Beule Antoine 01:07:10

Privacyverklaring

zondag, 12 augustus 2018

Informeren algemene verordening gegevens bescherming – 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming van kracht. Tot voor kort viel deze onder de privacywetgeving, nu wordt deze wetgeving de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) genoemd of GDPR (general data protection regulation). 
Met deze vernieuwde wetgeving wil Europa de persoonsgegevens beter beschermen.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. 
Hierbij vindt u onze laatst aangepaste Privacyverklaring met als doel u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen

Privacyverklaring

Fintro Stadsloop De Gentenaar

zondag, 20 mei 2018

De Fintro Stadsloop De Gentenaar lokte voor de 38ste editie ruim 3000 deelnemers naar het prachtige centrum van Gent. Op het mooie parcours langs de verschillende bekende punten in Gent werden de lopers en wandelaars vergezeld van een leuk lentezonnetje. De sfeer werd er dus nog gezelliger op. 2 clubleden waren er aanwezig om te lopen. Proficiat vanwege Run for Fun.

5,8km

551 De Waele Marijke 0:41:06

10km

1371 De Pandelaere Dirk 1:04:35

Marathon Omloop van het Meetjesland

zondag, 6 mei 2018

Zondag 6 mei werd de eerste marathon “Omloop van het Meetjesland” gelopen met start en aankomst in Sint-Laureins. De Krekenlopers organiseerden een gans programma (5,10,21 en 42 km ) ter gelegenheid van hun 20ste verjaardag als joggingclub. Een prachtig vlak parkoers dwars door het mooie Meetjesland, langs de vele kreken, grote pas ingezaaide akkers en door kleine boerendorpjes zoals Sint-Margriete, Waterland-Oudeman en Watervliet. Door de hoge temperatuur en weinig wind werd het een zware marathon met heel wat afvallers. Slechts 135 deelnemers werden in de uitslag opgenomen. Slechts 3 lopers onder de 3 uur. Ons clublid Henk was er aanwezig om de marathon te lopen. Proficiat vanwege Run for Fun.

103 Henk Decraecke 4:28:59

Marathon Rotterdam

zondag, 8 april 2018

Op zondag 8 april was er de 38ste marathon van Rotterdam. Ons clublid Henk was er aanwezig op deze warme editie. Proficiat vanwege Run for Fun.

Henk Decraecke 6865 4:12:28

Pagina's